© William Mackesy
Dragon Lake
© William Mackesy
Famous mile track
© William Mackesy
High country
© William Mackesy
© William Mackesy
Down the Vikos Gorge
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
In the gorge
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
Above Dragon lake
© William Mackesy
Special newt
© William Mackesy
Dragon lake
© William Mackesy
© William Mackesy
Astraka Peak
© William Mackesy
© William Mackesy
Old bridge
© William Mackesy
© William Mackesy
Gorge from monastery
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
Above the Gorge
© William Mackesy
Monastery above the gorge
© William Mackesy
© William Mackesy
© William Mackesy
In the depths of the gorge
© William Mackesy